มาตรการเยียวยาจากภาครัฐฯ ช่วยลดค่าน้ำ-ค่าไฟ

มาตรการเยียวยาจากภาครัฐฯ ช่วยลดค่าน้ำ-ค่าไฟ

มาตรการเยียวยาจากภาครัฐฯที่ช่วยลดค่าครองชีพ ในช่วงเกิดปัญหาไวรัสโควิด-19 โดยเขาออกมาช่วยลดค่าน้ำ-ค่าไฟ

ข้อกำหนดตามมาตรการ

  • ผู้ใช้ทุกประเภท 3 เดือน
  • คืนเงินประกันการใช้น้ำ ให้บ้านที่อยู่อาศัย
  • ลดค่าไฟฟ้า 3% ผู้ใช้ทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.)
  • คืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ในกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย
  • ลดค่าน้ำ 3% ของผู้ใช้ทุกประเภท 3 เดือน คือ เม.ย.-มิ.ย. 2563
  • ยืดเวลาจ่ายค่าไฟ สำหรับเจ้าของกิจการ เช่น โรงแรม โดยไม่คิดดอกเบี้ย ไม่งดจ่ายไฟ ไม่เกิน 6 เดือน
  • ยืดเวลาจ่ายค่าน้ำสำหรับเจ้าของกิจการ เช่น โรงแรม โดยไม่คิดดอกเบี้ย ไม่เกิน 6 เดือน
admin

You must be logged in to post a comment