วิธีลงทะเบียน รับเงินเยียวยา 5,000 จากผลกระทบ COVID-19

วิธีลงทะเบียน รับเงินเยียวยา 5,000 จากผลกระทบ COVID-19

วิธีการลงทะเบียน รับเงิน ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19

เข้าไปลงทะเบียนที่เว็บ เราไม่ทิ้งกัน

อ่านเงื่อนไข

ยืนยัน ตามข้อตกลง

กรอกข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลด้านอาชีพ

เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้ว ระบบจะส่ง SMS ไปที่มือถือ

กรอก OTP

กรอก OTP

ลงทะเบียนสำเร็จ

admin

You must be logged in to post a comment