การลงทะเบียนว่างงาน

การลงทะเบียนว่างงาน

การขึ้นทะเบียนคนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในการลงทะเบียนคนว่างงาน โดยคุณสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของหน่วยงานประกันสังคม ดังนี้

เข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของหน่วยงานประกันสังคม

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

กดลงทะเบียนเข้าใช้งาน
กดเข้าสู่ระบบสำหรับบุคคลทั่วไป
กดลงทะเบียน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

กดอ่านและยินยอมข้อตกลงแล้วกดยินยอม

พิสูจน์ตัวตน

ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลือกรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน โดยครั้งนี้ใช้รหัสหลังบัตรประชาชนในการพิสูจน์ตัวตน แล้วกดยืนยัน
ระบุข้อมูลแล้วกดยืนยัน

กรอกข้อมูลส่วนตัว

ระบุข้อมูล
กำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้งาน ตั้งรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป
ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยระบบจะส่ง OTP ไปยังเบอร์มือถือที่เราระบุ
ระบบจะแสดงข้อมูลให้ตรวจสอบ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง กดยืนยันข้อมูล
ลงทะเบียนเรียบร้อย กดกลับสู่ระบบต้นทาง
กดยินยอมให้ใช้ข้อมูล

ขึ้นทะเบียนว่างงาน

กดขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
เลือกช่องทางในการเข้าใช้งานระบบ
ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง แล้วกดบันทึก
บันทกข้อมูลสำเร็จ กด OK
กดแถบเมนู 3 ขีด ด้านซ้ายมือ
กดขึ้นทะเบียนว่างงาน
กดขึ้นทะเบียนว่างงาน
ระบุข้อมูล
ระบุเลขนิติบุคคลของบริษัทแล้วกด ตรวจสอบนายจ้าง ระบบจะแสดงชื่อสถานประกอบการ และประเภทกิจการขึ้นอัตโนมัติ
ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง แล้วกดถัดไป

สมัครงาน

ระบุข้อมูลแล้วกดถัดไป

อาชีพอิสระ

ระบุอาชีพอิสระแล้วกดบันทึก
กดตกลง
บันทึกข้อมูลสำเร็จกด OK
kenika

You must be logged in to post a comment