สมัคร Line Krungthai Connect

สมัคร Line Krungthai Connect

LINE Krungthai Connect คือการเชื่อมต่อกับ Line เพื่อแจ้งเตือนการธุรกกรมบัญชีเงินฝาก ของธนาคารกรุงไทย

เปิดแอป Krungthai NEXT

เปิดแอป เลือกเมนูบริการ

 

 

Line Connect

เลือกเมนู Line Connect

 

 

สมัคร

เลือกสมัครแจ้งเตือนเงินเข้า-ออก

 

 

 

เลือกการเชื่อมต่อ

เลือก Krungthai NEXT

 

 

สมัคร

กดสมัครเลย

 

 

 

ใส่รหัส PIN

ใส่รหัส PIN ของ แอป Krungthai Next

 

 

เชื่อมต่อสำเร็จ

 

 

ตัวอย่างการแจ้งเตือน

 

 

admin

You must be logged in to post a comment