การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566

การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566

การเลือกตั้งถือเป็นหน้าที่สำคัญของประชาชนชาวไทย แต่บางคนอาจมีภาระหน้าที่ทำให้ไม่สะดวกไปเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และสามารถลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
เข้าเว็บไซต์บริหารการทะเบียน https://www.bora.dopa.go.th/
คลิก”เข้าสู่เว็บไซต์”
เลือก “การเลือกตั้ง”
เลือก”ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต การเลือกตั้ง ส.ส.”
กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เสร็จแล้วกด”ตรวจสอบข้อมูล”
ระบบจะแสดงข้อมูลสิทธิเลือกตั้งของเราขึ้นมา
เลือกจังหวัดและสถานที่ที่เราต้องการไปใช้สิทธิ กด”บันทึกข้อมูล”
กด”ยืนยัน”
ลงทะเบียนสำเร็จ

หลังจากลงทะเบียนเสร็จสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ได้ ดังนี้

เข้าเว็บไซต์บริหารการทะเบียน https://www.bora.dopa.go.th/  เลือก”การเลือกตั้ง”
เลือก”ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.”
ระบุเลขประจำตัวประชาชนแล้วกด “ตรวจสอบ”
ระบบจะแสดงรายละเอียดการเลือกตั้งขึ้นมา

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไว้แล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิใช้เสียงในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566  กันด้วยนะคะ

kenika

You must be logged in to post a comment