วิธีทบทวนสิทธิ เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33,ม.39,ม.40

วิธีทบทวนสิทธิ เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33,ม.39,ม.40

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเยียวยาใน 29 จังหวัดแต่ “ไม่ได้รับสิทธิ” สามารถยื่น “ทบทวนสิทธิ” รับเงินเยียวยา “ประกันสังคม” ได้ในวันที่ 1 -30กันยายน 2564

โดย ต้องเช็คสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคมwww.sso.go.th แล้วเห็นระบบแสดงว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” เท่านั้น ถึงจะยื่นทบทวนสิทธิได้ หากระบบแสดงข้อความว่า “ได้รับสิทธิ” แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ให้รอโอนเงินรอบเก็บตก ซึ่งจะโอนให้ทุกสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์  หรับวิธียื่นทบทวนสิทธิทำยังไง  ใช้อะไรในการยื่นบ้างนั้น  มีดังนี้

 

วิธีการทบทวนสิทธิ์สามารถทำได้ดังนี้

1.โทรติดต่อหมายเลข 1506

2.ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่

 

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นทบทวนสิทธิ

1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน  13  หลัก
admin

You must be logged in to post a comment