การขายสลากออมสินผ่านแอป MyMo

การขายสลากออมสินผ่านแอป MyMo

การขายหรือการถอนสลากดิจิทัล ผ่านแอป MyMo ของธนคารออมสิน

บทความที่เกี่ยวข้อง


การขายสลากออมสินผ่านแอป MyMo

เลือกเมนู สลากดิจิทัล

เลือกเมนู

เลือกที่ เมนูด้านขวาของสลาก

เลือกถอนสลาก

อ่านรายละเอียด

เลือกบัญชี

เลื่อนเมนู

ยืนยันการถอนสลาก

ทำรายการสำเร็จ

ยอดเงินเข้าบัญชีทันที

เมื่อขายสลากแล้ว ยอดเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีทันที ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
admin

You must be logged in to post a comment