การขายกองทุนรวมผ่าน App KMA

การขายกองทุนรวมผ่าน App KMA

การขายกองทุนรวม Krungsri ผ่าน mobile app

เข้าไปที่บัญชีกองทุน

 

เลือกกองทุน

 

ขาย

 

ยอมรับข้อตกลง

ติ๊กเลือกยอมรับ

 

กด ยอมรับ

 

สรุปรายละเอียดการขาย

 

เลือกจำนวนที่ขาย

 

 

ยืนยัน

 

สรุปข้อมูลการขาย

admin

You must be logged in to post a comment