การขายหุ้นผ่าน Streaming Android

การขายหุ้นผ่าน Streaming Android

การขายหุ้นผ่าน Streaming Android

ตัวอย่างด้านล่างเป็นการขายหุ้นของ true

เข้าไปที่ส่วนของ Portfolio

เลือก Sell

ระบุ ข้อมูลการสำหรับการขาย

ต้องการขาย 300 หุ้น

ขาย

ต้องการขาย 300 หุ้น
ราคาขาย 4.72 บาทต่อหุ้น

ยืนยันข้อมูล

ส่งข้อมูลสำเร็จ

คำสั่งถูกสั่งซื้อแล้ว

คำสั่งถูกส่งไปแล้วที่เหลือระให้ระบบทำงาน ถ้าขายสำเร็จ status จะเปลี่ยนจาก open เป็น match
admin

You must be logged in to post a comment