การขายหุ้นแบบกำหนดราคาเอง

การขายหุ้นแบบกำหนดราคาเอง

การขายหุ้นแบบกำหนดราคาคือการตั้งราคาขายหุ้นไว้ตามที่ต้องการ เมื่อหุ้นวิ่งมาถึงราคาตามที่กำหนด ระบบจะทำการจับคู่และขายให้ ตามราคาที่กำหนดไว้

ตัวอย่างการขายหุ้น AAV แบบกำหนดราคา

เลือกแท็บ Portfolio

กด Sell หุ้นที่ต้องการขาย

กำหนดราคา

กด Sell

ยืนยัน

ตั้งราคาสำเร็จ

รอการจับคู่

admin

You must be logged in to post a comment