3 สินค้าช็อปช่วยชาติ ปี 2561

3 สินค้าช็อปช่วยชาติ ปี 2561

ปี 2561 มีสินค้าที่สามารถช็อบช่วยชาติได้ตั้งแต่เดือน 4 ธันวาคม 2561 ถึง สิ้นเดือน 4 มกราคม 2562 อยู่ 3 รายการ ดังนี้

  1. ยางรถยนต์ ต้องผลิตในประเทศไทย และมีสติกเกอร์รับรองว่าเข้าร่วมโครงการช้อปช่วยชาติ
  2. หนังสือ ได้ทั้งแบบเป็นเล่มและ ebook
  3. สินค้าโอทอป (OTOP) ต้องเป็นร้านค้าที่มีใบเสร็จถึงจะนำไปลดหย่อนภาษีได้

สินค้าทั้ง 3 รายการจะได้รับการลดหย่อนภาษีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท

 

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

https://www.itax.in.th/pedia/ช้อปช่วยชาติ

https://www.thairath.co.th/content/1431690

 

 

 

 

 

 

 

 

admin

You must be logged in to post a comment