การขอรหัสผ่านประกันสังคมใหม่ กรณีลืมรหัสผ่าน

การขอรหัสผ่านประกันสังคมใหม่ กรณีลืมรหัสผ่าน

กรณีลืมรหัสผ่านแล้ว ผู้ประกันตนสามารถ สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

เข้าไปที่เว็บ sso

เข้าไปที่เว็บ https://www.sso.go.th

เลือก ลืมรหัสผ่าน

กรอกข้อมูล

ระบุเลขประจำตัวประชาชนและเบอร์มือถือ ที่เคยลงทะเบียนไว้

ส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์มือถือ

เลือกให้ส่งรหัสผ่านไปที่มือถือ

กด Request OTP

กดขอรหัส OTP

ระบบส่ง OTP แล้ว

SMS มือถือ

ระบบจะส่ง รหัส OTP ไปทาง SMS ให้เข้าไปดูรหัสแล้วนำไปกรอกในหน้าถัดไป

กรอกรหัส OTP 

กรอกข้อมูลที่ได้รับทาง SMS แล้วกด “ตกลง”

เปลี่ยนรหัสผ่าน

เสร็จเรียบร้อย

admin

You must be logged in to post a comment