การขอ Statement จาก Krungthai NEXT ธ.กรุงไทย

การขอ Statement จาก Krungthai NEXT ธ.กรุงไทย

การขอรายการเดินบัญชีเงินฝากของธนาคาผ่านทางแอป Krungthai NEXT สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านแอปและไฟล์ pdf ไปที่อีเมล์ ที่ลงทะเบียนไว้ ดูได้แบบทันทีเลย

เปิดแอป Krungthai NEXT

กดเมนู บัญชี

ขอ statement

 

เลือกช่วงเวลา

เลือกวัน เริ่มต้นและวันสิ้นสุด

 

เลือกช่วงเวลา

เลือกวัน เริ่มต้นและวันสิ้นสุด

 

ส่ง statement

หลังจากเลือกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดเแล้ว กด ส่ง statement จะถูกส่งไปที่เมลให้ไปตรวจสอบที่อีเมล

 

ตรวจสอบอีเมล์
เข้าไปดูที่อีเมล์ จะเห็นว่ามีไฟล์แนบเป็น pdf ไฟล์

กรอกรหัสผ่าน

รหัสผ่านคือ เลขบัตรประชาชน แล้วกด OK เพื่อเปิดไฟล์ PDF

Statement

รายการเดินบัญชี จะออกมาในรูปแบบของ ไฟล์ pdf  ตามเงือนไขที่เลือกไว้
admin

You must be logged in to post a comment