การขอ Statement จาก App MyMo ธ.ออมสิน

การขอ Statement จาก App MyMo ธ.ออมสิน

การขอรายการเดินบัญชีหรือ Statement ของธนาคารออมสินสามารถขอผ่านทาง แอปพลิเคชัน MyMo สามารถขอย้อนหลังได้สูงสุดถึง 7 เดือน

เลือกบัญชี

กดปุ่มขอรายการเดินบัญชี

กำหนดระยะเวลา

เลือกช่วงเวลา

สามารถดูย้อนหลังได้มากที่สุด 7 เดือน

เลือกภาษา

เลือกภาษาไทย

ส่งคำขอ

ส่งเข้าเมล์เรียบร้อย

ตรวจสอบเมล์

เปิดไฟล์แนบ

admin

You must be logged in to post a comment