การขอ Statement จากแอป SCB Easy ธ.ไทยพาณิชย์

การขอ Statement จากแอป SCB Easy ธ.ไทยพาณิชย์

การขอรายการเดินบัญชี ขอบัญชีเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านแอป SCB Easy

เข้าแอป SCB Esasy

เลือก บริการอื่นๆ

ขอรายการเดินบัญชี

เลือกช่วงเวลา

ส่งคำขอ

ส่งไฟล์เข้าเมล์

ตรวจสอบอีเมล์

เปิดไฟล์ Pdf

Pdf

admin

You must be logged in to post a comment