การขอรหัสผ่านใหม่ บนแอป กยศ Connect

การขอรหัสผ่านใหม่ บนแอป กยศ Connect

แอปกยศ Connect สามารถกดขอรหัสผ่านใหม่ได้ กรณีที่ลืมรหัสผ่าน ทำตามขั้นตอนง่ายๆ ได้เลย

เปิดแอป กยศ

กดเมนู “ลืมรหัสผ่าน”

กรอกข้อมูล

แอปจะเปิดไปที่ Browser ให้กรอกข้อมูลของผู้ใช้คือ รหัสประจำตัวประชาชนและอีเมล์ที่เคยลงทะเบียนไว้กับระบบของกยศ

เลือกวิธีการส่ง OTP

ส่ง OTP

กด รับหรหัส OTP เพื่อส่งไปที่อีเมล์

กรอก OTP

หน้าจอพร้อมสำหรับการกรอกรหัส OTP จะต้องกรอกภายใจ 5 นาที ถ้าไม่ทำภายในเวลาที่กำหนด สามารถกดที่เมนู “ขอรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง” ได้

เช็คเมล์

ตรวจสอบอีเมล์จะไปว่ามีมีของ กยศ และรหัส OTP ส่งมาให้ตามภาพด้านบน

กรอก OTP

จำรหัส OTP ที่ได้จากอีเมล์มากรอกที่แอป กยศ แล้วกดยืนยัน

ตั้งรหัส PIN

เสร็จแล้วทำการ ตั้งรหัส PIN 6 หลัก
ยืนยันรหัส PIN อีกครั้ง ให้เหมือนครั้งแรก

เข้าแอปสำเร็จ

เสร็จแล้วจะสามารถเข้าใช้งานแอป กยศ Connect ได้เลย
kenika

You must be logged in to post a comment