การพักหนี้ หนี้ไม่หายแต่อาจเพิ่มขึ้นได้

จากโครงการพักหนี้ ที่ธนาคารแห่งเทศไทย คนตัวเล็ก หลายคนที่มีปัญหาด้านการเงิน ก็ไปลงทะเบียนขอพักนี้
บางคนอาจจะยังไม่กระทบก็ไปขอพักนี้ แต่ยังมีสิ่งที่คนตัวเล็กควรรู้ว่า เงินต้นไม่ได้หายแต่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วย

Read More

การยื่นขอพักชำระหนี้สินเชื่อบ้าน ธนาคารทหารไทย

TMB ออกมาตรการ “ตั้งหลัก” เพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับสินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล ที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการ

Read More