การลงทะเบียนก่อนยื่นภาษี

การลงทะเบียนก่อนการยื่นภาษี จะทำครั้งเดียว สำหรับคนที่ไม่เคยยื่นภาษี เช่น คนที่พี่งเริ่มต้นทำงานหรือนักศึกษาจบใหม่  เป็นต้น ดูวิธีการลงทะเบียนตามขั้นตอนง่ายๆ ด้านล่างได้เลย

Read More