วิธีลงทะเบียนใช้งานแอป “ทางรัฐ”

แอปทางรัฐ คือแพลตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบมา เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น   โดยผ่านทางระบบออนไลน์  ซึ่งแอปฯ ดังกล่าวถูกพัฒนา ร่วมกันระหว่าง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร., กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), สำนักงานประกันสังคม, บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

Read More

การลงทะเบียนว่างงาน

การขึ้นทะเบียนคนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในการลงทะเบียนคนว่างงาน โดยคุณสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของหน่วยงานประกันสังคม ดังนี้

Read More

การลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ เพื่อรับเงิน 1000 บาท

มาตรการ “ชิมช้อปใช้” แจกสิทธิ์ 1,000 บาทให้กับคนไทย 10 ล้านคนเพื่อการท่องเที่ยว สามารถทำได้ตามขั้นตอนง่ายๆ ด้านล่างเลยครับ

การลงเบียนให้เข้าไปที่เว็บ https://www.ชิมช้อปใช้.com

Read More