การลงทะเบียนขอกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ 50,000 จากธ.ออมสิน

ธนาคารออมสินออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับคนตัวเล็ก โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

  1. กลุ่มผู้มีอาชีพอิสระ  วงเงินสูงสุด 10,000 บาท
  2. กลุ่มผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

โดยสามารถลงทะเบียน เพื่อขอกู้เงินดอกเบี้ยต่ำโดยตาม วิธีการด้านล่างได้เลย

Read More