วิธีทบทวนสิทธิ เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33,ม.39,ม.40

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเยียวยาใน 29 จังหวัดแต่ “ไม่ได้รับสิทธิ” สามารถยื่น “ทบทวนสิทธิ” รับเงินเยียวยา “ประกันสังคม” ได้ในวันที่ 1 -30กันยายน 2564

Read More

ตรวจสอบสิทธิ เยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33

การเข้าไปตรวจสอบสิทธิ เพื่อขอรับเงินเยียวยา แรงงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด

Read More

การตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐรับสิทธิ์เงินเยียวยาจากวิกฤตไวรัส COVID-19
โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

Read More

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน​”เราไม่ทิ้งกัน”

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการเยียวยา
เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือตามลิงค์นี้

Read More

วิธีลงทะเบียน รับเงินเยียวยา 5,000 จากผลกระทบ COVID-19

วิธีการลงทะเบียน รับเงิน ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19

Read More

3 ขั้นตอนการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

3 ขั้นตอนการรับเงินเยียวยา 5000 บาท จากโครงการของรัฐบาลช่วยผมผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19

Read More