การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566

การเลือกตั้งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและเป็นการพิสูจน์ความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย ซึ่งการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและสมควร การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามที่เขตเลือกตั้งได้กำหนดไว้

Read More

การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

การเลือกตั้ง 2562 คนตัวเล็กก็ต้องออกไปใช้สิทธิ์ ใช้เสียงกัน! วันเลือกตั้งปกติคือวันที่ 24 มีนาคม 2562 แต่วันที่ 24 ไม่สะดวก ก็สามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตได้ โดยเปิดให้ลงทะเบียน ในช่วงวันที่ 28 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562

Read More