การชำระค่าไฟฟ้านครหลวง ผ่านแอป​ Krungthai​ NEXT​

การชำระค่าไฟฟ้าผ่านแอป Krungthai NEXT อึกหนึ่งช่องทางการชำระค่าไฟฟ้านครหลวงที่สะดวก และสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านคือการชำระผ่าน แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT โดยขั้นตอนการทำสามารถทำได้ดังนี้

Read More

การขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รัฐบาลมีนโยบายคืนเงินประกันไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 (โควิด 19) ทำการลงทะเบียนตามขั้นตอนด้านล่างเลยครับ

Read More