การขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รัฐบาลมีนโยบายคืนเงินประกันไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 (โควิด 19) ทำการลงทะเบียนตามขั้นตอนด้านล่างเลยครับ

Read More