แอพเป๋าตังเชื่อมต่อ Health Wallet

Health Wallet
สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ Health Wallet เป็นบริการสำหร้บรวมข้อมูลบริการด้านสุขภาพ ของแต่ล่ะบุคคลซึ่งจะมีสิทธิประโยชน์ไม่เหมือนกันแล้วแต่บุคคล แต่ก่อนจะเข้าถึงข้อมูลต้องทำการเชื่อมบัญชีโดยใช้ App เป๋าตังก่อน

Read More