การปรับวงเงินซื้อสินค้าออนไลน์บัตรเดบิต TTB Touch

การปรับวงเงินซื้อสินค้าออนไลน์บัตรเดบิต TTB Touch

บัญชีเงินฝากของธนาคารทหารไทยธนชาต สามารถจะเพิ่มหรือเปลี่ยนวงเงินบัตร วงเงินการใช้บัตรเดบิตซื้อสินค้าออนไลน์ได้ง่ายผ่านแอป ttb touch

เลือกบัญชี

เปิดแอป ttb touch แล้วเลือกบัญชีที่ต้องการปรับวงเงินบัตร

ดูรายละเอียดบัตร

เลือกบัตรเดบิต
จัดการบัตร

 

กำหนดวงเงินบัตร
กำหนดวงเงินซื้อสินค้า
ปรับวงเงิน
เลื่อนไปทางซ้ายเพื่อลดวงเงินหรือเลื่อนไปทางขวาเพื่อเพิ่มวงเงิน
ในกรณีที่ไม่ต้องการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านบัตร ให้เลื่อนมาทางซ้ายสุดได้เลย
บันทึก
เสร็จแล้วกดปุ่มบันทึก
กดถัดไป

 

ยืนยัน

 

ใส่รหัส PIN

 

 

ตั้งค่าสำเร็จ
เสร็จเรียบร้อย จะเห็นว่า วงเงินการซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตร เป็น 0  ตามที่ตีฃั้งค่าไว้แล้ว
admin

You must be logged in to post a comment