การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566

การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566

การเลือกตั้งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและเป็นการพิสูจน์ความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย ซึ่งการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและสมควร การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามที่เขตเลือกตั้งได้กำหนดไว้

ในบทความนี้จะอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งในปี 2566 พร้อมทั้งลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งในปี 2566 มีดังนี้
1.ตรวจสอบชื่อในทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เป็นการตรวจสอบชื่อและข้อมูลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่ามีอยู่ในทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ โดยตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งลิงค์เว็บไซต์นี้คือ  https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection
2.ระบุเลขประจำตัวประชาน แล้วกดตรวจสอบ
3.เมื่อกดตรวจสอบแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบข้อมูลแล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะ
kontueleks

Comments are closed.