การพักหนี้ หนี้ไม่หายแต่อาจเพิ่มขึ้นได้

การพักหนี้ หนี้ไม่หายแต่อาจเพิ่มขึ้นได้

จากโครงการพักหนี้ ที่ธนาคารแห่งเทศไทย คนตัวเล็ก หลายคนที่มีปัญหาด้านการเงิน ก็ไปลงทะเบียนขอพักนี้
บางคนอาจจะยังไม่กระทบก็ไปขอพักนี้ แต่ยังมีสิ่งที่คนตัวเล็กควรรู้ว่า เงินต้นไม่ได้หายแต่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วย

ธนคารแห่งประเทศไทยได้ทำการ infographic เพื่อแสดงให้เห็นตามแตกต่าง โดยแบ่งเป็น 3 กรณี ตามด้านล่าง
กรณีที่ 1 ผ่อนชำระตามปกติ
การผ่อนชำระตามปกติคือไม่ได้เข้าร่วมโครงการของธนาคาร เงินต้นจะลดลง
กรณีที่ 2 พักเงินต้น
จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย เงินต้นเหลือเท่าเดิม
กรณีที่ 3 พักเงินต้นและดอกเบี้ย
ไม่จ่ายเลย เงินต้นเพิ่มขึ้น
admin

You must be logged in to post a comment