การเปิดในใช้งาน TMB pay with Wow

การเปิดในใช้งาน TMB pay with Wow

Pay with WOW คือการใช้ WOW ของ TMB เพื่อชำระเงินสินค้าและบริการแทนเงินสด

เลือก TMB WOW

 

เลือกเปิดใช้งาน Pay with WOW

 

เปิดใช้งาน

 

 

เปิดใช้งานสำเร็จ

เปิดใช้งานเสร็จแล้ว เวลาใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ระบบจะหัก WOW เพื่อชำระเงินก่อน หากยอดเงินไม่พอ ระบบจะไปหักจากเงินในบัญชีต่อไป

 

admin

You must be logged in to post a comment