การจ่ายค่าไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ผ่านแอป TMB TOUCH

การจ่ายค่าไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ผ่านแอป TMB TOUCH

การจ่ายค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าครหลวง ง่ายๆ ผ่าน แอป TMB TOUCH  ฟรีค่าธรรมเนียม

เปิดแอป TMB TOUCH เลือกเมนูจ่ายบิล

 

 

เลือกเมนูการไฟฟ้านครหลวง

 

ระบุเลขบัญชีแสดงสัญญาเลขที่ 9 หลัก

 

ระบุเลขที่สัญญา

หลังจากระบุเลขที่สัญญาแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลและจำนวนเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระ ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดเมนูถัดไป

 

ยืนยันการทำรายการ

ระบบจะขึ้นรายละเอียดการจ่ายค่าไฟฟ้า เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วให้กด เมนูยืนยัน

ชำระเงินสำเร็จ

เมื่อชำระเงินเสร็จแล้วแอปจะบันทึกใบเสร็จไว้ที่เครื่องอัติโนมัติ
admin

You must be logged in to post a comment