การชำระเงิน ซิงเกอร์ ผ่าน App TMB Touch ฟรีค่าธรรมเนียม

การชำระเงิน ซิงเกอร์ ผ่าน App TMB Touch ฟรีค่าธรรมเนียม

การชำระหนี้ซิงเกอร์ผ่านทาง APP TMB ของธนาคารทหารไทย

 

 

เลือก “จ่ายบิล”

 

 

เลือกบิล

 

 

 

 

ค้นหา

 

 

กรอกข้อมูล

เลขที่อ้างอิง 1 คือรหัสการสั่งซื้อซึ่งจะไม่เหมือนกัน

เลขที่อ้างอิง 2 คือเลขบริษัทให้ใส่ตามภาพเลยคือ 7101

 

 

ยืนยัน

 

 

 

ยืนยันรหัส PIN

 

 

 

จ่ายบิลสำเร็จ

 

บทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการชำระเงินซิงเกอร์

 

 

 

 

admin

You must be logged in to post a comment