จ่ายเงินกู้ กยศ ผ่านแอป TMB Touch ธ.ทหารไทย ฟรีค่าธรรมเนียม

จ่ายเงินกู้ กยศ ผ่านแอป TMB Touch ธ.ทหารไทย ฟรีค่าธรรมเนียม

การจ่ายเงิน กยศ ผ่าน แอป TMB Touch ของธนาคารทหารไทย

ขั้นตอนการจ่ายเงิน
1. สร้าง QR Code จาก App กยศ Connect
2. จ่ายเงินผ่านทาง แอป TMB Touch ของธนาคารทหารไทย

เปิด App กยศ Connect

เลือกเมนูบริการ

เลือกชำระเงิน

ชำระเงิน

ระบุจำนวนเงิน

ชำระเงิน

QR Code

บันทึกภาพ

บันทึก QR Code ไว้ที่เครื่องเพื่อใช้ในการชำระเงิน

เปิด App TMB

สแกน QRCode

ค้นหาจากอัลบัม

จ่ายเงิน

เลขอ้างอิง 1 คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
เลขอ้างอิง 2 คือ เลขบัญชีเงินกู้ของกยศ

รหัสผ่าน

กรอกรหัสผ่านเพื่อชำระเงิน

จ่ายเงินสำเร็จ

กลับเข้า App กยศ

admin

You must be logged in to post a comment