การเติมเงิน MRT ผ่านทาง Krungthai NEXT

การเติมเงิน MRT ผ่านทาง Krungthai NEXT

การเติมเงิน MRT ผ่านทาง Krungthai NEXT เมื่อเติมเสร็จแล้วจะต้องไปทำการนำบัตรไปอัฟเดตข้อมูลที่ตู้ AVM ภายใน 1 อาทิตย์

เปิด App Krungthai NEXT

 

เลือกเมนู “หมวดหมู่”

 

ค้นหา

พิมพ์ MRT ที่ช่องค้นหา แล้วเลือก “เติมเงินเข้าบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT”

 

กรอกหมายเลข

 

 

 

 

เลือกจำนวนเงิน

 

ยืนยัน

 

ใส่รหัส PIN

 

เสร็จสิ้น

อัฟเดตข้อมูลบัตร

อัฟเดตข้อมูลที่เครื่อง AVM ภายในสถานี MRT เมื่อทำการเติมเงินสำเร็จแล้วจะต้องเอาบัตรมาวางที่เครื่องดังรูปด้านบน

 

นำบัตรไปวางบนเครื่อง

 

รอ

 

กำลังอัปเดตข้อมูล

 

อัปเดตสำเร็จ

admin

You must be logged in to post a comment