การปิดการใช้งานบัตรเดบิตของธนาคารทหารไทยธนชาต TTB

การปิดการใช้งานบัตรเดบิตของธนาคารทหารไทยธนชาต TTB

การปิดใช้งานบัตรเดบิตด้วยแอป ttb touch ของธนาคารทหารไทยธนชาต

 

เลือกบัญชี

เปิดแอป ttb touch แล้วเลือกบัญชีที่ต้องการ

 

รายละเอียด

 

 

เลือกบัตรเดบิต

 

จัดการบัตร

 

กดที่ เปิด-ปิดการใช้งานบัตร

 

ใส่รหัส PIN

 

 

ปิดใช้งานเรียบร้อย

admin

You must be logged in to post a comment