การเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งเอกสารบนแอป SCB Easy

การเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งเอกสารบนแอป SCB Easy

การเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งเอกสารบนแอป SCB Easy

เปิดแอป SCB Easy

เลือกเมนูด้านขวาล่าง

เมนู การตั้งค่า

เข้าสู่ระบบแอป​SCB​  ​Easy​ กดเมนูอื่นๆแล้วเลือกการตั้งค่า

เลือกที่เมนู จัดการที่อยู่จัดส่งเอกสาร

กดถัดไป

เลือกบัญชี

เลือกบัญชี เงินฝาก ออมทรัพย์ที่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเอกสาร

กดเปลี่ยนแปลงเอกสาร

เลือกเพิ่มที่อยู่ใหม่สำหรับการจัดส่งเอกสาร​ แล้วกดถัดไป

กรอกข้อมูล

กรอกที่อยู่ภาษาไทย

กรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดตรวจสอบข้อมูล
​ตรวจสอบ​ข้อมูลให้ถูกต้อง​  แล้วกดยืนยัน
ยืนยันเบอร์​มือถือแล้วกดถัดไป

SMS

ระบบจะส่งรหัส OTP ส่งให้ทาง SMS​

กรอก OTP

เปลี่ยนที่อยู่สำเร็จ

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารสำเร็จแล้ว
kenika

You must be logged in to post a comment