การซื้อเหรียญบน Zipmex ตามราคาตลาด บน Android

การซื้อเหรียญบน Zipmex ตามราคาตลาด บน Android

การซื้อเหรียญตามราคาตลาด คือการซื้อเหรียญที่ราคาในช่วงเวลานั้นๆ ข้อดีคือจะได้เหรียญในตอนนั้นเลยถ้าระบบมีการจับคู่แล้วได้

ตัวอย่างการซื้อเหรีญ ZMT ตามราคาตลาด

กดแลกเปลี่ยน

 

เลือกซื้อ

 

เลือกเหรียญ

 

เลือก ตลาด

 

กำหนดจำนวนเงิน

 

ตรวจสอบข้อมูล

 

ยืนยันคำสั่ง

 

เสร็จสิ้น

 

ซื้อสำเร็จ

admin

You must be logged in to post a comment