Zipmex การขายเหรีญตามราคาตลาด บน Android

Zipmex การขายเหรีญตามราคาตลาด บน Android

การขายเหรียญตามราคาตลาดคือการขายเหรียญที่ราคาช่วงขณะนั้น ผ่านแอปบนระบบ Android

 

การขายเหรียญที่ราคาตลาด

 

เลือกขาย

 

เลือกเหรียญ

 

เลือกตลาด

 

 

กำหนดจำนวนเหรียญ

 

ตรวจสอบรายการ

 

ยืนยันคำสั่ง

 

กดเสร็จสิ้น

 

ขายสำเร็จแล้ว

 

admin

You must be logged in to post a comment